Mã code vùng trồng là gì, vì sao phải cần mã code?

Đặt hàng