MÙA VỤ VÚ SỮA BƠ HỒNG


MÙA VỤ VÚ SỮA BƠ HỒNG VÀ LÒ RÈN TÍM 2021-2022


00

days


00

hours


00

minutes


00

seconds


 • 2/2021 - XỬ LÝ RA HOA

  Xử lý ra hoa mùa vú sữa (sớm vụ). Các loại như Bơ Hồng, Lò Rèn Tím, Lò rèn trắng tại vùng trồng Quận Cái Răng và Huyện Phong Điền - Tp Cần Thơ
 • 04/2021

  Xử lý ra hoa mùa vú sữa tự nhiên. Các loại như Bơ Hồng, Lò Rèn Tím tại vùng trồng các tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng.
 • 06/2021 - ĐÁNH GIÁ MÙA VỤ MỚI

  Hoa nở rộ chuẩn bị đậu trái mùa vú sữa sớm vụ
 • 08/2021

  ĐÁNH GIÁ - VẬN ĐỘNG VÙNG TRỒNG
 • 15/10/2021

  Trái bắt đầu chín
 • 15/11/2021

  [Trái chín] Vú sữa lò rèn tím sớm vụ bước vào kì thu hoạch phục vụ nội địa và xuất khẩu
 • 15/12/2021

  Vụ mùa vú sữa bơ hồng - (chín vụ) bước vào kì thu hoạch
 • 01/2022

  Vú sữa Bơ Hồng và Lò rèn tím vào vụ chín rộ
 • 20/03/2022

  Kết thúc mùa vú sữa sạch của Cần Thơ Fruit

KINH DOANH CÁC LOẠI TRÁI CÂY KHÁC

MĂNG CỤT, CAM XOÀN, SẦU RIÊNG, ỔI NỮ HOÀNG, NHÃN IDO, NHÃN XUỒNG....
 • 05/2022 VỤ MÙA MĂNG CỤT BẮT ĐẦU

  Kinh doanh các mặt hàng Măng Cụt, Ổi Nữ Hoàng.
 • 05/2022

  Kinh doanh các mặt hàng trái cây khác như: Cam Xoàn, Nhãn Ido, Nhãn Xuồng, Thanh Nhãn......
Đặt hàng