Bao tiêu vú sữa xuất khẩu

5 Tháng Một, 2024

Kế hoạch bao tiêu vú sữa vụ mùa 2024-2025

Căn cứ vào tình hình thực tế mùa vụ Vú sữa Bơ Hồng, Vú sữa Lò Rèn tím (vú sữa) của vụ mùa 2023-2024. Nay Cần Thơ Fruit công bố kế hoạch bao tiêu vú sữa vụ mùa 2024-2025 như sau: – Ưu tiên mở rộng bao tiêu vùng trồng […]
23 Tháng Hai, 2023

Kế hoạch: Bao tiêu Vú Sữa vụ mùa 2023-2024

Căn cứ vào tình hình thực tế mùa vụ Vú sữa Bơ Hồng, Vú sữa Lò Rèn tím (vú sữa) của vụ mùa 2022-2023. Nay Cần Thơ Fruit công bố kế hoạch bao tiêu vú sữa vụ mùa 2023-2024 như sau: – Ưu tiên mở rộng bao tiêu vùng trồng […]
23 Tháng Hai, 2022

Kế hoạch bao tiêu vú sữa bơ hồng vụ mùa 2022-2023, Ưu tiên mở rộng vùng trồng tại Huyện Phong Điền – Tp. Cần Thơ

Căn cứ vào tình hình thực tế mùa vụ Vú sữa Bơ Hồng, Vú sữa Lò Rèn tím (vú sữa) của vụ mùa 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022. Nay Cần Thơ Fruit công bố kế hoạch bao tiêu vú sữa vụ mùa 2022-2023 như sau: – Ưu tiên mở rộng bao tiêu […]
22 Tháng Chín, 2021

Thực trạng vùng nguyên liệu xuất khẩu trái vú sữa của Việt Nam

Trái vú sữa Việt Nam được xuất khẩu vào thị trường Mỹ và các quốc gia khác đã tăng dần sản lượng qua từng năm. Đây là thành quả đáng trân trọng cũng như thúc đẩy sản xuất an toàn đối với ngành hàng trái cây xuất khẩu của Việt […]
25 Tháng Tư, 2021

Kế hoạch bao tiêu vú sữa vụ mùa 2021-2022 – Mở rộng Vùng trồng Vú Sữa Bơ Hồng sớm vụ

Căn cứ vào tình hình thực tế mùa vụ Vú sữa Bơ Hồng, Vú sữa Lò Rèn tím (vú sữa) của vụ mùa 2019-2020/ 2020-2021. Nay Cần Thơ Fruit công bố kế hoạch bao tiêu vú sữa vụ mùa 2021-2022 như sau: – Cần Thơ Fruit chủ trương Không mở […]
3 Tháng Chín, 2020

Kế hoạch bao tiêu vú sữa vụ mùa 2020-2021

Căn cứ vào tình hình thực tế mùa vụ Vú sữa Bơ Hồng, Vú sữa Lò Rèn tím (vú sữa) của vụ mùa 2019-2020. Nay Cần Thơ Fruit công bố kế hoạch bao tiêu vú sữa vụ mùa 2020-2021 như sau: – Cần Thơ Fruit chủ trương Không mở rộng […]
3 Tháng Hai, 2017

Hợp tác kinh doanh sản phẩm Vú Sữa Bơ Hồng – trái cây an toàn

Qua 05 năm kinh nghiệm trong bao tiêu sản phẩm Vú Sữa Bơ Hồng sản xuất theo quy trình trái cây an toàn, nay cty Chín Rồng cùng đội ngũ kỹ thuật Cần Thơ Fruit đã tiến hành bao tiêu và tự trồng cây giống Vú Sữa Bơ Hồng theo quy trình sinh học - hướng hữu cơ với diện tích vừa đủ cung cấp trong thị trường trong nước.
3 Tháng Hai, 2015

Vú sữa bơ hồng – Mô hình trồng trái cây sạch

Vú sữa bơ hồng là loại giống cây mới có năng suất rất cao, trái to và thân cây rất khỏe khoắn. Trung bình mỗi cây trưởng thành khoảng 6 năm tuổi có thể cho trái 200kg-400kg. Đến 8 năm tuổi có thể cho trái 600kg -800kg / gốc. Tuy nhiên để đạt được năng suất cao như vậy người trồng phải áp dụng rất nhiều kỹ thuật đồng bộ như tạo tán, cắt nhánh và cố định thân cây tránh đổ ngả.
Đặt hàng