Cận Tết, giá vú sữa bất ngờ lao dốc, Cần Thơ Fruit lý giải nguyên nhân.

Đặt hàng