Khuyến mãi đầu xuân -10% giá trị đơn hàng áp dụng tại Tp Cần Thơ

Áp dụng từ: 09/02/2016 - 20/02/2016

Fruit

Trái ngon miệt vườn


Vú sữa bơ hồng


50.000VND/kg

Xoài Cát Hoà Lộc


55.000VND/kg

Bơ Dakado - Global GAP


155.000VND/kg

Cam Xoàn - Hữu cơ 80%


55.000VND/kg

Quýt Đường - Global GAP


46.000VND/kg

Bơ Dakado - Cấp Đông


75.000VND/kg

order


Giao hàng tận tay

Trái cây theo mùa và được cung cấp ra thị trường với số lượng ít, chỉ đáp ứng những đơn hàng đặt trước và vận chuyển (giao hàng) trong thời gian 24h được tính từ khi chấp nhận đơn hàng của quý khách.

Tin tức trái cây ngon

Hợp tác mở rộng vùng sản xuất Vú Sữa Bơ Hồng

Post: 07/12/2016

Do nhu cầu phát triển thị trường và ổn định nguồn cung cấp trái cây an toàn - trái cây sạch đến người tiêu dùng khắp cả nước. Do cậy cty Chín Rồng cần hợp tác với người nhà vườn đang canh tác loại cây này để phối hợp chuyển giao quy trình - kỹ thuật và đánh giá năng lực canh tác để tiến hành bao tiêu 100% sản phẩm vụ mùa 2017-2018.